فرم عضویت بچه های آسمان

شما نیکوکاران گرامی میتوانید از طریق" فرم عضویت" زیر اطلاعات خود را ثبت نموده و با پرداخت یک مبلغ معین به صورت ماهیانه، از مددجویان موسسه حمایت مادی نمایید و عضوی از خانواده ی بچه های آسمان شوید. موسسه براساس کمک های شما در راستای اهداف خود تلاش میکند و این مبالغ دریافتی را صرف تامین هزینه های دارو ،مواد غذایی و پوشاک بچه ها میکند.

اطلاعاعات زیر را تکمیل نمایید