مبلغ فطریه و کفاره سال 1403

با پرداخت آنلاین از طریق تمام کارت های عضو شتاب به موسسه خیریه بچه های آسمان، در مسیر تامین هزینه های نگهداری و توانبخشی و درمان افراد معلول بی سرپرست سهیم باشید.
پیش از پرداخت از خاموش بودن فیلتر شکن خود مطمئن شوید.

مبلغ فطریه

  • بر مبنای قوت غالب گندم 65.000 تومان
  • بر مبنای قوت برنج خارجی 120.000 تومان
  • بر مبنای قوت برنج ایرانی 180.000 تومان

مبلغ کفاره

  • مبنای محاسبه کفاره روزانه است
  • کفاره عمد 960.000 تومان
  • کفاره غیر عمد 16.000 تومان

پرداخت آنلاین
ریال
Alternate Text Alternate Text