پیام به عزیزانت، شادی رو به قلب بچه های آسمان میاره


پیام مهرورزی آسمانی از طرف معلولین بچه های آسمان ، سبک جدیدی برای رساندن پیام به عزیزانمان در روزهای غم و شادیست. در شرایطی که به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی امکان حضور در مراسم‌های مختلف برای رساندن پیام تسلیت و تبریک خود به عزیزانمان را نداریم، سفارش و ارسال استند به صورت دیجیتال از طریق « پیام مهرورزی آسمانی » راهی برای نزدیکی دل‌ها در این روزهاست. با این روش علاوه بر همدلی تو روزهای سخت در مسیر یاری رساندن و نگهداری از خیریه معلولین بچه های آسمان هم سهیم باشید

خیریه بچه های آسمان
پیام مهرورزی آسمانی - خیریه معلولین بچه های آسمان

برای چه کسانی پیام مهرورزی آسمانی بفرستیم ؟


>> برای ارسال کارت پستال دیجیتال نوروز 1 کلیک کنید <<

امروزه خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در روزهای شاد زندگی خود و عزیزانشان، با سفارش استند تبریک، جشن و شادمانی خود را به نیت ارتقاء سلامتی و توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست پیوند می‌زنند تا شادی‌شان دوچندان شود. « کارت پستال دیجیتال نوروز » راهی جدید است تا بتوانیم در هر لحظه و هر جایی به صورت آنلاین در لحظات شاد خود و عزیزانمان روحیه بخش بچه های آسمان باشیم.

>> برای ارسال کارت پستال دیجیتال نوروز 2 کلیک کنید <<

امروزه خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در روزهای شاد زندگی خود و عزیزانشان، با سفارش استند تبریک، جشن و شادمانی خود را به نیت ارتقاء سلامتی و توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست پیوند می‌زنند تا شادی‌شان دوچندان شود. « کارت پستال دیجیتال نوروز » راهی جدید است تا بتوانیم در هر لحظه و هر جایی به صورت آنلاین در لحظات شاد خود و عزیزانمان روحیه بخش بچه های آسمان باشیم.

>> برای ارسال پیام تسلیت مهرورزی آسمانی کلیک کنید <<

در سال های گذشته خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در استان‌های تهران و البرز با سفارش استند تسلیت و ارسال آن به مساجد و مراسم ترحیم، همدلی با عزیزانشان را به حس خوب کمک به همنوع پیوند زده‌اند. حالا امروز با تغییر شیوه ی زندگی « پیام مهرورزی آسمانی» در روزهایی که باید فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنیم و حتی در آینده‌ای که سلامتی به جهانمان برگردد روشی است که ادامه این همدلی نوع‌دوستانه را بدون محدودیت زمان و مکان و به صورت آنلاین ممکن می‌کند.

>> برای ارسال پیام تبریک مهرورزی آسمانی کلیک کنید <<

امروزه خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در روزهای شاد زندگی خود و عزیزانشان، با سفارش استند تبریک، جشن و شادمانی خود را به نیت ارتقاء سلامتی و توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست پیوند می‌زنند تا شادی‌شان دوچندان شود. « پیام مهرورزی آسمانی » راهی جدید است تا بتوانیم در هر لحظه و هر جایی به صورت آنلاین در لحظات شاد خود و عزیزانمان روحیه بخش بچه های آسمان باشیم.