ارتباط با ما
آسایشگاه دختران

بلوار اندرزگو غربی، خیابان برادران شهید سلیمانی غربی (حکمت سابق)، بین کوچه محسن کریمی و کوچه قوام، پلاک 141.

021-43613

آسایشگاه پسران

رودبار قصران، بعد ازدوراهی اوشان، نرسیده به فشم، روبروی اورژانس 115

آسایشگاه بزرگسالان

کرج، مهرشهر، فازیک، بلوارشهرداری، خیابان صدم شرقی، فرعی اول غربی پلاک 668.

دفتر مرکزی موسسه

قیطریه ، بلوار اندرزگو ، خیابان برادران شهید سلیمانی غربی ، پلاک 131 ، واحد 9

پیشخوان بهشت زهرا (س)

عروجیان ، سالن انتظار