مشارکت در تامین و نوسازی تجهیزات پزشکی و توانبخشی


پیش از پرداخت از خاموش بودن فیلتر شکن خود مطمئن شوید.

جمع آوری شده

100,000 تومان
حامیان

1 نفر
زمان اتمام

1402/09/09--17:20
پرداخت آنلاین
ریال