مشارکت در تامین و نوسازی تجهیزات پزشکی و توانبخشی


پیش از پرداخت از خاموش بودن فیلتر شکن خود مطمئن شوید.

جمع آوری شده

40,342,889 تومان
حامیان

94 نفر
زمان اتمام

1403/03/29--05:39
پرداخت آنلاین
ریال