منشور اخلاقی

موسسه خیریه توانبخشی بچه های آسمان در قالب یک سازمان غیر انتفاعی و مردم نهاد است که بر اساس آموزه های اخلاقی و با نگاهی بشر دوستانه از انگیزه ی والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و از سال 1378 مشغول به فعالیت می باشد.این موسسه با تکیه بر باورها و ارزش های اسلامی در راستای توسعه و بهبود خدمت رسانی به جامعه معلولین و به منظور پاسداشت حس نوع دوستی و تکریم انسانی و نظر به اهمیت معرفت، بصیرت و کرامت در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی، خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می داند

- تلاش در حد توان برای انجام امور خیر و انسانی و رعایت اخلاق و ادب در گفتار، کردار و پندار

- احترام و تکریم مخاطبان و مراجعین موسسه و پاسخگویی به آنان با رعایت ادب و اخلاق

- رعایت عدالت و انصاف در توزیع منابع و امکانات موسسه بین مددجویان و حفظ پاسداری از منافع موسسه

- احترام به قانون، تعهد به اهداف و اصول موسسه، مسئولیت پذیری و اجرای کامل وظایف محوله و شفافیت در عملکرد

- حفظ اسرار و اطلاعات مددجویان و همیاران و جلوگیری از انتشار مشکلات و وقایع پرونده آنان

- رعایت ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه

- همکاری و تعامل با موسسات مردم نهاد

- وفای به عهد، بردباری، تواضع و فروتنی در ارتباطات

- نگاه خاص و کلیدی به انتقادات و نظرات سازنده مردم و مراجعان

- تعهد به انجام خدمت صادقانه و ارائه گزارش شفاف جهت آگاهی نیکوکاران از فعالیت های موسسه

- محور قردادن ارتقای مستمر کیفیت و انجام امور به صورت مشارکتی برای تحقق اهداف موسسه