لیست نیاز های اقلام غیر نقدی

لیست نیاز های اقلام دارویی

شما نیکوکاران گرامی میتوانید درکنارکمک های نقدی، ما را در مسیر تامین دارو که یکی از مهم ترین
نیازهای بچه ها می باشد حمایت نمایید

قابل توجه شما نیکوکاران:
نیازهای دارویی هرآسایشگاه باتوجه به نیاز مددجویان عزیز متفاوت می باشد و هرکدام به صورت جداگانه دارای لیست اقلام دارویی مورد نیاز می باشند.