اهدای ملک

اهدای ملک

نیکوکار گرامی شما می توانید اموال خود را که شامل : آپارتمان ، خانه ، مغازه ، زمین ، باغ ، سپرده های بانکی و سهم الارث می باشد ، با نیت خیرخواهانه به نفع موسسه خیریه بچه های آسمان اهدا نمایید.
شما می توانید اهدایی خود اعم از خانه ، آپارتمان ...و یا سپرده بانکی را برای خود تا زمانیکه در قید حیات می باشید حفظ کنید و از منافع آن به طور کامل بهرمند شوید.

قابل توجه شما نیکوکاران:
نیکوکاران گرامی برای انجام این کار خیر ، به طریق زیر می توانند اقدام کنند
- ضمن تماس با موسسه تمام سوالات و ابهامات شما پاسخ داده شد.
- مدارک شما دقیقا توسط موسسه کارشناسی و امکان انتقال آنها بررسی می شود.
- پس از انجام موارد فوق صلح نامه ای تنظیم و شرایط مورد نیاز تعهدات طرفین در آن قید می شود.
- پس از توافق اولیه و امضاء صلح نامه دستی، مدارک جهت تنظیم سند و یا وکالت به محضر ارائه می شود.
- پس از دریافت استعلام های ضروری از ثبت اسناد و املاک ، شهرداری و دارایی سند در محضر به نام موسسه خیریه بچه های آسمان منتقل و شروط اساسی در سند قید می گردد.
- کلیه مخارج جهت نقل و انتقال سند برعهده موسسه می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 02143613 تماس حاصل نمایید.