شما عزیزان می توانید با خرید تقویم بچه های آسمان که نمادی از یک خانه ی مملو از عشق و همدلی است، روزهای زندگی تان را با امید به ارتقا سلامت کودکان معلول بی سرپرست گره بزنید.
تقویم بچه های آسمان هرسال در سایه ی همراهی حامیان مالی گرانقدر خود تهیه می شود که پیام همدلی را در هر ورق این تقویم به دوستان خود هدیه می کند.
خیریه بچه های آسمان تقویم رومیزی را با طرحی زیبا و شاد طراحی کرده است شما می توانید ضمن سفارش، لوگوی مدنظرتان را در آن چاپ کنید و با این روش علاوه بر در اختیار داشتن تقویم های رومیزی و ارسال آن به افرادی که در نظر دارید از خیریه بچه های آسمان حمایت کنید و در معرفی این مؤسسه به دیگران نقش موثری داشته باشید و همچنین باعث جذب نیکوکاران بیشتر برای مؤسسه باشید.

تقویم سال 1400

تقویم سال 1400