مراسم نکوداشت هفته معلول در آسایشگاه فشم

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه بچه های آسمان جمعه مورخ 15 آذر ماه 1398 مراسم نکوداشت هفته معلول در آسایشگاه فشم مرکز نگهداری معلولین بی سرپرست برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور نیکوکاران برگزار گردید با اهدای بادکنک و شیرینی و شربت از مددجویان پذیرایی و عيادت شد.

خیریه|موسسه خیریه|خیریه بچه های آسمان|کمک به خیریه

خیریه|موسسه خیریه|خیریه بچه های آسمان|کمک به خیریه

خیریه|موسسه خیریه|خیریه بچه های آسمان|کمک به خیریه|مددجو

پیام بگذارید